Een project vraagt heel wat energie om de neuzen in dezelfde richting te houden. Als projectleider zorg ik dat richtlijnen zijn afgebakend, doelen opgesteld en opgevolgd en waak ik over de afstemming met de verschillende stakeholders binnen het project.

Maar ook voor kleinere opdrachten of deelprojecten volg ik het projectmanagement op. Even het overzicht kwijt? Nood aan structuur? Op basis van een korte intake werk ik afgebakende taken uit, maak de nodige afspraken, volg deadlines op en zorg voor informatiedoorstroming.